Som ägare av en fastighet med flera bostäder är det ditt ansvar att kontrollera halten av radon i inomhusluften(enligt miljöbalken 26 kap. 19 §). Mätningen är en enkel och billig process som du kan göra själv, men om du känner dig osäker eller inte har tid, står vi gärna till ditt förfogande för att hjälpa dig.

Halter av radon som överstiger det nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3 är en hälsorisk och det är därför viktigt att kontinuerligt övervaka och planera för sina fastigheter. Mätningen av radon ska ske under en period på minst 60 dagar, under tiden från 1 oktober till 30 april, för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om halterna av radon överstiger gällande gränsvärden bör en undersökning göras för att ta reda på orsakerna till den höga nivån. Vi erbjuder två alternativ för bostadsrättsföreningar, byggbolag och ägare av flerbostadshus:

Komplett service – vi tar hand om allt!
Vår kompletta service inkluderar beräkning av antal mätpaket, planering, avisering, placering, insamling, protokollskrivning och analys av ett ackrediterat laboratorium. Vi hanterar också resultaten och rapportskrivningen samt kommunikationen med miljökontoret. Vi erbjuder också kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda halter av radon. Om det önskas kan vi placera ut radondosor på kvällar och helger, vilket har många fördelar. De boende behöver inte ta ledigt från jobbet och ha främmande personer i sitt hem när de inte är där. Vi kan informera, förklara och besvara de boendes frågor. Dessutom behövs inte någon nyckelhantering i de flesta fall, vilket underlättar för både de boende och oss.

Gör det själv-paket
Det är enkelt och billigt att göra en ackrediterad radonmätning med radonmätare själv. Vårt gör det själv-paket inkluderar en guide för att göra det själv, en kalkylator för flerbostadshus, en checklista, mätinstruktioner samt information att skriva ut och sätta upp på anslagstavlan för de boende. Vi erbjuder också kostnadsfri rådgivning vid förhöjda halter här.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder full service inom radonmätning, från planering till besiktning och åtgärdsförslag. Vi är ackrediterade och vårt mål är att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. Mer information om radonmätning i flerbostadshus, radonmätning på arbetsplatsen och radonmätning på skola- och förskola  finns på vår hemsida radonmätning.se. Välkommen att besöka oss och kontakta oss för att veta mer!