Så påverkas guldpriset

Det är flera faktorer som påverkar guldpriset i Sverige och i resten av världen och som bestämmer hur mycket du får för ditt guld när du ska sälja det. Nu ska vi på 14karat.se titta på vad som påverkar guldpriset och vem som bestämmer hur mycket guldet i världen ska vara värt.

London Gold Fixing sätter guldpriset

Till skillnad från aktier och andra värdepapper som går upp och ner på världens olika börser sätts guldpriset centralt av London Gold Fixing. London Gold Fixing sätter dagligen ett så kallat spotpris i tre olika valutor: Pund, Dollar och Euro. Spotpriset är ett slags riktpris och ligger sällan på samma nivå som det guldpris du får när du ska köpa eller sälja guld, det är därför du får olika priser hos olika guldhandlare.

Spotpriset kan liknas med hur riksbankens styrränta påverkar bankernas utlånings- och belåningsräntor som inte ligger på samma nivå som styrräntan men som trots det påverkas av den. Om Guldets spotpris är högt (som det är idag) får du naturligtvis mycket mer för ditt guld än när spotpriset är lågt.

Marknaden påverkar guldpriset

London Gold Fixing sätter guldpriset men i grund och botten påverkas gulpriserna framförallt av:

  • Utbud och efterfrågan. Ja, guldpriset följer regel nummer 1 inom nationalekonomin och företagsekonomin. Om utbudet av guld minskar går priset upp och vice versa, om efterfrågan på guld sjunker så sjunker även guldpriset och tvärtom.
  • Låg- och högkonjunkturer. Det fina med guld är att guldpriset tenderar att gå upp när det är finanskris i världen, det vill säga när vi har en lågkonjunktur, samtidigt som värdepapper och valutakurser sjunker i värde. Guld är nämligen en stabil råvaruinvestering. Under högkonjunktur tenderar guldpriset att vara stabilt, men kan ibland sjunka något eftersom många då placerar sina pengar i värdepapper istället.
© 2021 14 karat. All Rights Reserved.
Powered by WordPress